Mobil DTE Oil Light, Mobil DTE Medium, Mobil DTE Heavy Medium, Mobil DTE Heavy, Mobil DTE Extra Heavy. Mobil DTE Oil AA, Mobil DTE Oil BB, Mobil DTE Oil HH. Mobil DTE 11M, Mobil DTE 12M, Mobil DTE 13M, Mobil DTE 15M, Mobil DTE 16M, Mobil DTE 18M, Mobil DTE 19M. Mobil DTE Oil 21, Mobil DTE Oil 22, Mobil DTE Oil 24, Mobil DTE Oil 25, Mobil DTE Oil 26, Mobil DTE Oil 27, Mobil DTE Oil 28. Mobil DTE FM 32, Mobil DTE FM 46, Mobil DTE FM 68. Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 748. Mobil DTE 797, Mobil DTE 798, Mobil DTE 799. Mobil DTE 832, Mobil DTE 846, Mobil DTE 724. Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100.

Mobil DTE Oil Light, Mobil DTE Medium, Mobil DTE Heavy Medium, Mobil DTE Heavy, Mobil DTE Extra Heavy. Mobil DTE Oil AA, Mobil DTE Oil BB, Mobil DTE Oil HH. Mobil DTE 11M, Mobil DTE 12M, Mobil DTE 13M, Mobil DTE 15M, Mobil DTE 16M, Mobil DTE 18M, Mobil DTE 19M. Mobil DTE Oil 21, Mobil DTE Oil 22, Mobil DTE Oil 24, Mobil DTE Oil 25, Mobil DTE Oil 26, Mobil DTE Oil 27, Mobil DTE Oil 28. Mobil DTE FM 32, Mobil DTE FM 46, Mobil DTE FM 68. Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 748. Mobil DTE 797, Mobil DTE 798, Mobil DTE 799. Mobil DTE 832, Mobil DTE 846, Mobil DTE 724. Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100.

Mobil DTE Oil Light, Mobil DTE Medium, Mobil DTE Heavy Medium, Mobil DTE Heavy, Mobil DTE Extra Heavy. Mobil DTE Oil AA, Mobil DTE Oil BB, Mobil DTE Oil HH. Mobil DTE 11M, Mobil DTE 12M, Mobil DTE 13M, Mobil DTE 15M, Mobil DTE 16M, Mobil DTE 18M, Mobil DTE 19M. Mobil DTE Oil 21, Mobil DTE Oil 22, Mobil DTE Oil 24, Mobil DTE Oil 25, Mobil DTE Oil 26, Mobil DTE Oil 27, Mobil DTE Oil 28. Mobil DTE FM 32, Mobil DTE FM 46, Mobil DTE FM 68. Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 748. Mobil DTE 797, Mobil DTE 798, Mobil DTE 799. Mobil DTE 832, Mobil DTE 846, Mobil DTE 724. Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100.

Mobil DTE Oil Light, Mobil DTE Medium, Mobil DTE Heavy Medium, Mobil DTE Heavy, Mobil DTE Extra Heavy. Mobil DTE Oil AA, Mobil DTE Oil BB, Mobil DTE Oil HH. Mobil DTE 11M, Mobil DTE 12M, Mobil DTE 13M, Mobil DTE 15M, Mobil DTE 16M, Mobil DTE 18M, Mobil DTE 19M. Mobil DTE Oil 21, Mobil DTE Oil 22, Mobil DTE Oil 24, Mobil DTE Oil 25, Mobil DTE Oil 26, Mobil DTE Oil 27, Mobil DTE Oil 28. Mobil DTE FM 32, Mobil DTE FM 46, Mobil DTE FM 68. Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 748. Mobil DTE 797, Mobil DTE 798, Mobil DTE 799. Mobil DTE 832, Mobil DTE 846, Mobil DTE 724. Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100.

Mobil DTE Oil Light, Mobil DTE Medium, Mobil DTE Heavy Medium, Mobil DTE Heavy, Mobil DTE Extra Heavy. Mobil DTE Oil AA, Mobil DTE Oil BB, Mobil DTE Oil HH. Mobil DTE 11M, Mobil DTE 12M, Mobil DTE 13M, Mobil DTE 15M, Mobil DTE 16M, Mobil DTE 18M, Mobil DTE 19M. Mobil DTE Oil 21, Mobil DTE Oil 22, Mobil DTE Oil 24, Mobil DTE Oil 25, Mobil DTE Oil 26, Mobil DTE Oil 27, Mobil DTE Oil 28. Mobil DTE FM 32, Mobil DTE FM 46, Mobil DTE FM 68. Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 748. Mobil DTE 797, Mobil DTE 798, Mobil DTE 799. Mobil DTE 832, Mobil DTE 846, Mobil DTE 724. Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100.
Mobil DTE Oil Light, Mobil DTE Medium, Mobil DTE Heavy Medium, Mobil DTE Heavy, Mobil DTE Extra Heavy. Mobil DTE Oil AA, Mobil DTE Oil BB, Mobil DTE Oil HH. Mobil DTE 11M, Mobil DTE 12M, Mobil DTE 13M, Mobil DTE 15M, Mobil DTE 16M, Mobil DTE 18M, Mobil DTE 19M. Mobil DTE Oil 21, Mobil DTE Oil 22, Mobil DTE Oil 24, Mobil DTE Oil 25, Mobil DTE Oil 26, Mobil DTE Oil 27, Mobil DTE Oil 28. Mobil DTE FM 32, Mobil DTE FM 46, Mobil DTE FM 68. Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 748. Mobil DTE 797, Mobil DTE 798, Mobil DTE 799. Mobil DTE 832, Mobil DTE 846, Mobil DTE 724. Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100.
HIỆN TƯỢNG RÒ RỈ DẦU NHỚT CÁCH KHẮC PHỤC
4601 Lượt xem

Hiện tượng rò rỉ dầu nhớt và cách khắc phục

Ngày này các ứng dụng công nghiệp có nhu cầu sử sụng một lượng lớn dầu bôi trơn, qua đó việc sử dụng hiệu quả các loại dầu bôi trơn giúp tăng hiệu suất làm việc của máy móc tiết bị góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên hiện nay việc sử dụng hiệu quả các loại dầu bôi trơn nói chung và các loại dầu nhớt công nghiệp nói riêng vẫn cò có nhiều lãng phí, trong đó có nhiều nghuyên nhân nhưng hiện tượng rò rỉ dầu nhớt có gây nên hiện tượng lãng phí rất lớn.

Theo thống kê chưa đầy đủ thì có hơn 454 triệu lít dầu nhờn bôi trơn bị rò rỉ mỗi năm là con số ước tính trên toàn cầu, từ các hệ thống máy bơm, máy thủy lực và ổ máy. Từ 70 đến 80% dầu thủy lực bị rò rỉ, bị đổ, bị chảy hay ống dẫn bị nứt gãy và còn do các bộ phận lắp ráp không khớp. Nghiên cứu cho thấy mỗi năm, một nhà máy trung bình có bốn lần thay dầu nhiều hơn mức quy định, số dầu này lại không được hạch toán.

Vậy chúng rò rỉ là do đâu và thường xảy ra như thế nào?

Rò rỉ xuất hiện tại các nút niêm phong và bao bì đóng gói, các khớp nối ống dẫn và vòng đệm bịt kín; những trường hợp tàu chở dầu hỏng và nứt gãy đường ống dẫn. Nguyên nhân lớn nhất là do rò rỉ bên ngoài, bởi linh kiện không phù hợp, việc lắp ráp không tốt và bảo trì sơ sót tại vị trí các nút chèn kín. Ngoài ra còn lý do khác bao gồm tràn dầu, áp lực bên trong bể chứa làm tràn dầu ra lỗ thông hơi, những vòng đệm kín bị mòn hoặc giãn rộng. Nguyên nhân chính ban đầu là đệm bịt kín không được nhà thiết kế tạo ra một cách hoàn chỉnh theo kế hoạch đề ra và thiết bị không tương thích, chế độ kiểm tra và bảo dưỡng không triệt để.

Một khi đệm bị lỗi dẫn đến rò rỉ, vấn đề vẫn tiếp diễn khi việc thay thế một chiếc đệm khác không đúng quy cách, hoặc lắp đặt không cẩn thận. Về sau rò rỉ lại xảy ra nhưng không quá mức cho phép. Nhà máy lại hoạt động và những người thực hiện công việc bảo trì xem sự rò rỉ trở nên bình thường và không cần khắc phục triệt để.

Việc dò tìm vị trí rò rỉ có thể thực hiện kiểm tra bằng mắt, có thể với sự hỗ trợ của hồ sơ ghi chú những lần bảo trì trước. Để ngăn chặn rò rỉ, có thể dùng bông thấm, băng keo dán hay ống vớ co dãn.

Sự cố rò rỉ dầu làm tốn chi phí đến hàng triệu đô la hàng năm cho việc khắc phục, làm sạch và xử lý.

Các sự cố tràn dầu có thể ngăn chặn được không? Ước tính khoảng 75% trường hợp là sửa chữa được. Đối với kỹ sư thiết kế và người phụ trách bảo trì thì họ cần phải chú ý như thế nào để chọn sản phẩm đúng và chi tiết đệm chèn bịt kín có chất liệu phù hợp.

Khi thiết kế máy móc và chọn lựa chất liệu đệm sao cho thích hợp, kỹ sư thiết kế có thể đôi khi chọn sai chất liệu, vì họ đã không tính đến mức nhiệt độ tác động trong quá trình máy vận hành và phát ra môi trường. Điều này có thể là nguyên nhân chính gây lỗi đệm chèn.

Để tạo ra đệm phù hợp, các nhà quản lý việc bảo trì phải phối hợp với các kỹ sư thiết kế và người mua hàng, cùng thảo luận về chất liệu đệm sao cho hiệu quả nhất.

Vậy làm thế nào để ngăn chặn hiện tượng rò rỉ dầu nhớt

Như chúng ta đã biết hiện tượng rò rỉ có nhiều nguyên nhân, để có thể giảm tối đa hiện tượng này thì cần tuân thủ đầy đủ quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị và có chế độ theo dõi, kiểm tra định kỳ.

  • Trước hết, cần lựa chọn những chi tiết máy của những nhà sản xuất có uy tín để đảm bảo tính chính xác về cơ khí
  • Đội ngũ thợ sửa chữa có nhiều kinh nghiệm, có tay nghề cao
  • Lựa chọn những nhà cung cấp chất bôi trơn có uy tín nhiều năm trên thị trường
  • Lựa chọn những sản phẩm chất bôi trơn có thương hiệu lâu năm để đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất được sản xuất bởi những dây chuyền công nghệ hiện đại.

Trên thực tế thì không phải tất cả các loại dầu bôi trơn đều tương thích với các vật liệu làm kín, do vậy lựa chọn dầu nhớt là vấn đề quyết định, sự tượng thích của dầu bôi trơn với các vật liệu làm kím cần có sự thử nghiệm và trải qua những ứng dụng thực tế. Sản phẩm dầu thủy lực Shell Tellus được công nhận là tương thích với các vật liệu làm kím cho dầu gốc khoáng

Để có thể lựa chọn những sản phẩm dầu nhớt chất lượng cao nhất, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Bài viết khác
Về đầu trang
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
DẦU NHỚT HOÀNG LONG
Hotline tư vấn miễn phí: 0989390979