Dầu tuần hoàn: Mobil SHC 600, Mobil SHC 624, Mobil SHC 625, Mobil SHC 626, Mobil SHC 627, Mobil SHC 629, Mobil SHC 630, Mobil SHC 632, Mobil SHC 634, Mobil SHC 636, Mobil SHC 639. Mobil Glygoyle 11, Mobil Glygoyle 22, Mobil Glygoyle 30. Mobil Vacuoline 128, Mobil Vacuoline 133, Mobil Vacuoline 137, Mobil Vacuoline 146, Mobil Vacuoline 148 Mobil Vacuoline 525, Mobil Vacuoline 528, Mobil Vacuoline 533, Mobil Vacuoline 537, Mobil Vacuoline 546 Mobil DTE Oil Light, Mobil DTE Oil Medium, Mobil DTE Oil Heavy Medium, Mobil DTE Oil Heavy Dầu máy nén: Mobil Rarus 424, Mobil Rarus 425, Mobil Rarus 426, Mobil Rarus 427, Mobil Rarus 429 Mobil Rarus 824, Mobil Rarus 826, Mobil Rarus 827, Mobil Rarus 829 Mobil Rarus SHC 1020, Mobil Rarus SHC 1024, Mobil Rarus SHC 1025, Mobil Rarus SHC 1026 Mobil Gas Compressor Oil Mobil Vacuum Pump Oil 100 Dầu cắt gọt,Mobilmet 411, Mobilmet 423, Mobilmet 424, Mobilmet 426, Mobilmet 427, Mobilmet 443, Mobilmet 446, Mobilmet 447, Mobilmet 762, Mobilmet 763, Mobilm

AeroShell Grease 5 AeroShell Grease 6 AeroShell Grease 7, AeroShell Grease 14, AeroShell Grease 22, AeroShell Grease 33, AeroShell Grease 58, AeroShell Grease 64, Formerly ASG 33MS . Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100. Shell Omala > (Dầu hộp số) Shell Omala S2 GX 68, Shell Omala S2 GX 100, Shell Omala S2 GX 150, Shell Omala S2 GX 220, Shell Omala S2 GX 320, Shell Omala S2 GX 460, Shell Omala S2 GX 680, Shell Omala S2 GX 1000, Shell Omala S4 GXV 150, Shell Omala S4 GXV 220, Shell Omala S4 GXV 320, Shell Omala S4 GXV 680. Shell Clavus > (Dầu máy lạnh) Shell Refrigeration S2 FR-A 46, Shell Refrigeration S2 FR-A 68 , Shell Refrigeration S4 FR-F 46, Shell Refrigeration S4 FR-V. Shell Corena > (Dầu cho máy nén khí) Shell Co

Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100. Shell Omala > (Dầu hộp số) Shell Omala S2 GX 68, Shell Omala S2 GX 100, Shell Omala S2 GX 150, Shell Omala S2 GX 220, Shell Omala S2 GX 320, Shell Omala S2 GX 460, Shell Omala S2 GX 680, Shell Omala S2 GX 1000, Shell Omala S4 GXV 150, Shell Omala S4 GXV 220, Shell Omala S4 GXV 320, Shell Omala S4 GXV 680. Shell Clavus > (Dầu máy lạnh) Shell Refrigeration S2 FR-A 46, Shell Refrigeration S2 FR-A 68 , Shell Refrigeration S4 FR-F 46, Shell Refrigeration S4 FR-V. Shell Corena > (Dầu cho máy nén khí) Shell Corena AP 68, Shell Corena AP 100, Shell Corena AS 46, Shell Corena S3 R 68, Shell Corena S3 R 46, Shell Corena S2 P , Shell Corena P 68, Shell Corena P 100, Shell Corena P 150, Shell Corena

Dầu nhờn cho máy ép ben thủy lực. (32, 46, 68, 100) Dầu nhờn cho hệ thống tuần hoàn. (30, 32, 46, 68, 100) Dầu nhờn cho máy động cơ diesel. (HD 40, HD50, 15W40, 20W50…) Dầu nhờn bánh răng, bánh răng tổng hợp, nhớt hộp số. (68,150,220,320,460,680,..) Dầu máy nén khí trục vít, máy nén lạnh. ( R32, R46, R68, R100..) Dầu truyền nhiệt. ( Heat transfer Oil S2, BP Transcal N,..) Dầu biến thế. (giải nhiệt.) Dầu máy may, máy dệt cho ngành may mặc, (Dầu trắng White Oil..) Dầu cắt gọt kim loại. Dầu chống rỉ kim loại. Mỡ bôi trơn, chịu nhiệt, chịu nước và các loại, Dầu bảo quản công nghiệp. Và các loại Dầu nhờn, Mỡ bôi trơn khác..v…v..

MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 80W-140 MOBIL DELVAC SYNTHETIC TRANS FLUID 50 DTE FM 32, DTE FM 46, DTE FM 68, DTE FM 100,DTE FM 150, DTE FM 220, DTE FM 320, DTE FM 460,DTE FM 680 DTE HEAVY, DTE HEAVY MEDIUM, DTE LIGHT, DTE MEDIUM MOBIL EAL 224H MOBIL EAL ARTIC 32 EAL ARCTIC 46 EAL ARCTIC 68 EAL ARCTIC 100 MOBIL GARGOYLE ARCTIC 155 GARGOYLE ARCTIC 300 GARGOYLE ARCTIC C HEAVY GARGOYLE ARCTIC SHC 224 GARGOYLE ARCTIC SHC 226 GARGOYLE ARCTIC SHC 228 GARGOYLE ARCTIC SHC 230 GARGOYLE ARCTIC SHC 234 GARGOYLE ARCTIC SHC 426 GARGOYLE ARCTIC SHC 427 GARGOYLE ARCTIC SHC NH 68 GLYGOYLE 11 GLYGOYLE 22 GLYGOYLE 30 GLYGOYLE 68 GLYGYOLE 100 GLYGOYLE 150 GLYGOYLE 220 GLYGOYLE 320 GLYGOYLE 460 GLYGOYLE 680 MOBILGEAR SHC 150 MOBILGEAR SHC 220 MOBILGEAR SHC 320 MOBILGEAR SHC 460 MOBILGEAR SHC 680 MOBILGEAR SHC 1000 MOBILGEAR SHC 1500 MOBILGEAR SHC XMP 150 MOBILGEAR SHC XMP 220 MOBILGEAR SHC XMP 320 MOBILGREASE FM 101 MOBILGREASE FM 222 MOBILITH SHC
Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100. Shell Omala > (Dầu hộp số) Shell Omala S2 GX 68, Shell Omala S2 GX 100, Shell Omala S2 GX 150, Shell Omala S2 GX 220, Shell Omala S2 GX 320, Shell Omala S2 GX 460, Shell Omala S2 GX 680, Shell Omala S2 GX 1000, Shell Omala S4 GXV 150, Shell Omala S4 GXV 220, Shell Omala S4 GXV 320, Shell Omala S4 GXV 680. Shell Clavus > (Dầu máy lạnh) Shell Refrigeration S2 FR-A 46, Shell Refrigeration S2 FR-A 68 , Shell Refrigeration S4 FR-F 46, Shell Refrigeration S4 FR-V. Shell Corena > (Dầu cho máy nén khí) Shell Corena AP 68, Shell Corena AP 100, Shell Corena AS 46, Shell Corena S3 R 68, Shell Corena S3 R 46, Shell Corena S2 P , Shell Corena P 68, Shell Corena P 100, Shell Corena P 150, Shell Corena
MOBILUBE HD PLUS
Mã sản phẩm:

Thương hiệu:

NHOT Mobil

Model:

MOBILUBE HD PLUS

Giá:

Liên hệ

Tình trạng kho:

Đang cập nhật

Màu:

Kích thước:

Số lượng:
Lượt xem:

3190

MOBILUBE HD PLUS

Mobilube HD Thêm 80W-90, 85W-140

Thêm hiệu suất cao thương mại bánh trơn

Mô tả Sản phẩm

Mobilube HD Thêm 80W-90 và 85W-140 là thêm hiệu suất cao chất bôi trơn bánh răng thương mại hình thành từ chọn loại dầu gốc và một hệ thống phụ gia tiên tiến. Những chất bôi trơn được thiết kế cho hiệu suất trong việc truyền tải nặng thương mại, trục, và ổ đĩa cuối cùng, nơi áp lực cực đoan và sốc tải được dự kiến.Họ cung cấp hóa chất tuyệt vời và ổn định nhiệt ở nhiệt độ dầu số lượng lớn trên cao, hiệu suất tốt ở nhiệt độ thấp, và đã chứng minh chống gỉ tốt do ô nhiễm nguồn nước và điều kiện ẩm ướt. Họ được đề nghị bởi ExxonMobil cho các ứng dụng API GL-5 và MT-1 dịch vụ được yêu cầu. Mobilube HD Thêm 80W-90 và 85W-140 chia sẻ công thức chung với Esso Gear Oil GX 80W-90 và 85W-140.

Đặt hàng
  • Thông tin sản phẩm
  • Video
  • Bình luận

MOBILUBE HD PLUS

Mobilube HD Thêm 80W-90, 85W-140

Thêm hiệu suất cao thương mại bánh trơn

Mô tả Sản phẩm

Mobilube HD Thêm 80W-90 và 85W-140 là thêm hiệu suất cao chất bôi trơn bánh răng thương mại hình thành từ chọn loại dầu gốc và một hệ thống phụ gia tiên tiến. Những chất bôi trơn được thiết kế cho hiệu suất trong việc truyền tải nặng thương mại, trục, và ổ đĩa cuối cùng, nơi áp lực cực đoan và sốc tải được dự kiến.Họ cung cấp hóa chất tuyệt vời và ổn định nhiệt ở nhiệt độ dầu số lượng lớn trên cao, hiệu suất tốt ở nhiệt độ thấp, và đã chứng minh chống gỉ tốt do ô nhiễm nguồn nước và điều kiện ẩm ướt. Họ được đề nghị bởi ExxonMobil cho các ứng dụng API GL-5 và MT-1 dịch vụ được yêu cầu. Mobilube HD Thêm 80W-90 và 85W-140 chia sẻ công thức chung với Esso Gear Oil GX 80W-90 và 85W-140.

Các tính năng và lợi ích

Ứng dụng thiết bị nặng của ngày hôm nay đặt yêu cầu hiệu suất cao hơn về chất bôi trơn đào tạo lái xe. Tốc độ cao, mô-men xoắn cao hơn, và tải nặng hơn đòi hỏi phải cải thiện công thức để tối đa hóa tuổi thọ thiết bị và tối ưu hóa chi phí vận hành. Khoảng thời gian phục vụ lâu hơn ra những yêu cầu bổ sung đối với các chất bôi trơn bánh răng. Mobilube HD Thêm chất bôi trơn bánh răng được thiết kế để đáp ứng những thách thức này. Các lợi ích chính bao gồm:

Tính năng Ưu điểm và lợi ích tiềm năng
Ổn định nhiệt và chống oxy hóa ở nhiệt độ cao Mở rộng bánh răng và cuộc sống mang do tiền gửi tối thiểu và cuộc sống con dấu còn
Bảo vệ tốt chống lại tốc độ thấp / mặc mô-men xoắn cao và chống lại chấm điểm tốc độ cao Tăng khả năng mang tải và giảm chi phí vận hành
Tuyệt vời gỉ, nhuộm, và chống ăn mòn Mặc giảm và tuổi thọ linh kiện dài
Hiệu quả bôi trơn nhiệt độ thấp Mặc giảm và dễ khởi động
Khả năng đa dạng Giảm số chất bôi trơn bánh răng để đơn giản hóa tồn kho và giảm thiểu sử dụng sai
Tốt kháng để tạo bọt Duy trì sức mạnh cho bộ phim bôi trơn hiệu quả
Tương thích với con dấu ô tô điển hình và các miếng đệm Rò rỉ tối thiểu và giảm ô nhiễm

 

Các ứng dụng

Được giới thiệu bởi ExxonMobil để sử dụng trong:

  • Nặng dẫn truyền, trục, và ổ đĩa thức đòi hỏi hiệu năng API GL-5 và MT-1 cấp
  • Trên đường cao tốc ánh sáng và nặng xe tải, xe buýt, xe tải, và xe hơi
  • Off-đường cao tốc ngành công nghiệp bao gồm: xây dựng, khai thác mỏ, khai thác đá, và nông nghiệp
  • Công nghiệp và ô tô hạng nặng liên quan đến các ứng dụng khác hypoid và các bánh răng hoạt động trong điều kiện tốc độ cao / tải sốc, tốc độ cao / mô-men xoắn thấp, và / hoặc tốc độ thấp / mô-men xoắn cao điều kiện áp dụng
  • Fill ban đầu, top-off, và nạp tiền của đòn bẩy tài chính thương mại kèm theo trong hộp số tay hoặc bán tự động nơi chất bôi trơn bánh răng được đề nghị bao gồm trục ổ đĩa và ổ đĩa thức
  • Không nên dùng cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu năng API GL-4 Cấp
  • Không dành cho truyền mà động cơ dầu hoặc chất lỏng truyền tự động được khuyến cáo

Thông số kỹ thuật và Chấp thuận

Mobilube HD Thêm Gear Oil đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của các ngành công nghiệp kỹ thuật sau đây: 80W-90 85W-140
API GL-5 x x
API MT-1 x x
SAE J2360 x x
SCANIA STO-1: 0 x x
Mobilube HD Thêm Gear Oil đã chấp thuận xây dựng sau đây: 80W-90 85W-140
Mack GO-J x x
Mobilube HD Thêm Gear Oil là các mức chất lượng sau đây, nhưng không được chấp thuận: 80W-90 85W-140
MIL-PRF-2105E x x

Thuộc tính điển hình

Mobilube HD Thêm    
SAE 80W-90 85W-140
Độ nhớt, ASTM D 445    
cSt @ 40ºC 139 333
cSt @ 100ºC 14.5 25,4
Số nhớt, ASTM D 2270 103 99
Đổ Point, ºC, ASTM D 97 -27 -18
Flash Point, ºC, ASTM D 92 210 230
Mật độ @ 15 º C kg / l, ASTM D 4052 0,895 0,903

Sưc khỏe va sự an toan

Dựa trên những thông tin có sẵn, sản phẩm này không được dự kiến sẽ tạo ra tác động xấu đến sức khỏe khi sử dụng cho các ứng dụng dự định và các đề nghị trong các tài liệu an toàn (MSDS) đang theo sau. MSDS của được cung cấp theo yêu cầu thông qua văn phòng hợp đồng bán hàng của bạn, hoặc qua mạng Internet. Sản phẩm này không nên được sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng của nó. Nếu xử lý các sản phẩm đã qua sử dụng, chăm sóc để bảo vệ môi trường.

Sản phẩm cùng loại
Về đầu trang
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
DẦU NHỚT HOÀNG LONG
Hotline tư vấn miễn phí: 0989390979