Mobil Pyrogard D, Mobil Pyrogard 53, Mobil Nyvac FR 200D Fluid, Mobil Pyrotec HFD 46.Mobil Vacuoline Mobil Vacuoline 128, Mobil Vacuoline 133, Mobil Vacuoline 137, Mobil Vacuoline 146, Mobil Vacuoline 148, Mobil Vacuoline 525, Mobil Vacuoline 528, Mobil Vacuoline 533, Mobil Vacuoline 537, Mobil Vacuoline 546, Mobil Vacuoline 548, Mobil Vacuoline 1405, Mobil Vacuoline 1409, Mobil Vacuoline 1419, Mobil Synthetic Oven Lube 1090, Mobil 1 Synthetic Grease, Mobil Vacuum Pump Oil. Mobil DTE 10 Excel 15, Mobil DTE 10 Excel 32, Mobil DTE 10 Excel 46, Mobil DTE 10 Excel 68, Mobil DTE 10 Excel 100.

Mobil Pyrogard D, Mobil Pyrogard 53, Mobil Nyvac FR 200D Fluid, Mobil Pyrotec HFD 46.Mobil Vacuoline Mobil Vacuoline 128, Mobil Vacuoline 133, Mobil Vacuoline 137, Mobil Vacuoline 146, Mobil Vacuoline 148, Mobil Vacuoline 525, Mobil Vacuoline 528, Mobil Vacuoline 533, Mobil Vacuoline 537, Mobil Vacuoline 546, Mobil Vacuoline 548, Mobil Vacuoline 1405, Mobil Vacuoline 1409, Mobil Vacuoline 1419, Mobil Synthetic Oven Lube 1090, Mobil 1 Synthetic Grease, Mobil Vacuum Pump Oil. Mobil DTE 10 Excel 15, Mobil DTE 10 Excel 32, Mobil DTE 10 Excel 46, Mobil DTE 10 Excel 68, Mobil DTE 10 Excel 100.

Mobil Pyrogard D, Mobil Pyrogard 53, Mobil Nyvac FR 200D Fluid, Mobil Pyrotec HFD 46.Mobil Vacuoline Mobil Vacuoline 128, Mobil Vacuoline 133, Mobil Vacuoline 137, Mobil Vacuoline 146, Mobil Vacuoline 148, Mobil Vacuoline 525, Mobil Vacuoline 528, Mobil Vacuoline 533, Mobil Vacuoline 537, Mobil Vacuoline 546, Mobil Vacuoline 548, Mobil Vacuoline 1405, Mobil Vacuoline 1409, Mobil Vacuoline 1419, Mobil Synthetic Oven Lube 1090, Mobil 1 Synthetic Grease, Mobil Vacuum Pump Oil. Mobil DTE 10 Excel 15, Mobil DTE 10 Excel 32, Mobil DTE 10 Excel 46, Mobil DTE 10 Excel 68, Mobil DTE 10 Excel 100.

Mobil Pyrogard D, Mobil Pyrogard 53, Mobil Nyvac FR 200D Fluid, Mobil Pyrotec HFD 46.Mobil Vacuoline Mobil Vacuoline 128, Mobil Vacuoline 133, Mobil Vacuoline 137, Mobil Vacuoline 146, Mobil Vacuoline 148, Mobil Vacuoline 525, Mobil Vacuoline 528, Mobil Vacuoline 533, Mobil Vacuoline 537, Mobil Vacuoline 546, Mobil Vacuoline 548, Mobil Vacuoline 1405, Mobil Vacuoline 1409, Mobil Vacuoline 1419, Mobil Synthetic Oven Lube 1090, Mobil 1 Synthetic Grease, Mobil Vacuum Pump Oil. Mobil DTE 10 Excel 15, Mobil DTE 10 Excel 32, Mobil DTE 10 Excel 46, Mobil DTE 10 Excel 68, Mobil DTE 10 Excel 100.

Mobil Pyrogard D, Mobil Pyrogard 53, Mobil Nyvac FR 200D Fluid, Mobil Pyrotec HFD 46.Mobil Vacuoline Mobil Vacuoline 128, Mobil Vacuoline 133, Mobil Vacuoline 137, Mobil Vacuoline 146, Mobil Vacuoline 148, Mobil Vacuoline 525, Mobil Vacuoline 528, Mobil Vacuoline 533, Mobil Vacuoline 537, Mobil Vacuoline 546, Mobil Vacuoline 548, Mobil Vacuoline 1405, Mobil Vacuoline 1409, Mobil Vacuoline 1419, Mobil Synthetic Oven Lube 1090, Mobil 1 Synthetic Grease, Mobil Vacuum Pump Oil. Mobil DTE 10 Excel 15, Mobil DTE 10 Excel 32, Mobil DTE 10 Excel 46, Mobil DTE 10 Excel 68, Mobil DTE 10 Excel 100.
Mobil Pyrogard D, Mobil Pyrogard 53, Mobil Nyvac FR 200D Fluid, Mobil Pyrotec HFD 46.Mobil Vacuoline Mobil Vacuoline 128, Mobil Vacuoline 133, Mobil Vacuoline 137, Mobil Vacuoline 146, Mobil Vacuoline 148, Mobil Vacuoline 525, Mobil Vacuoline 528, Mobil Vacuoline 533, Mobil Vacuoline 537, Mobil Vacuoline 546, Mobil Vacuoline 548, Mobil Vacuoline 1405, Mobil Vacuoline 1409, Mobil Vacuoline 1419, Mobil Synthetic Oven Lube 1090, Mobil 1 Synthetic Grease, Mobil Vacuum Pump Oil. Mobil DTE 10 Excel 15, Mobil DTE 10 Excel 32, Mobil DTE 10 Excel 46, Mobil DTE 10 Excel 68, Mobil DTE 10 Excel 100.
MOBIL PYROGARD
Mã sản phẩm:

Thương hiệu:

NHOT Mobil

Model:

NHỚT MOBIL PYROGARD

Giá:

Liên hệ

Tình trạng kho:

Đang cập nhật

Màu:

Kích thước:

Số lượng:
Lượt xem:

1912

MOBIL PYROGARD

Mobil Pyrogard D

Hiệu suất cao nước dựa trên chất lỏng thủy lực

Mô tả Sản phẩm

Mobil Pyrogard D là một chất lỏng thủy lực hiệu suất cao dựa trên nước được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về chất lỏng thủy lực chống cháy kinh tế trong các ứng dụng công nghiệp nói chung. Nó bao gồm một giai đoạn dầu xung quanh các giọt nước mịn phân tán đồng đều khắp hỗn hợp. Điều này đảm bảo rằng chỉ có giai đoạn dầu, không nước, danh bạ và bôi trơn các bộ phận chuyển, do đó giảm thiểu hao mòn. Nhũ tương đảo ngược như vậy có độ nhớt cao hơn dầu-trong-nước nhũ tương thường. Hệ thống phụ gia sử dụng cung cấp một mức độ bảo vệ cao mài mòn và chống ăn mòn và sự hình thành của nướu răng và nhựa. 
Các đặc tính chống cháy của Mobil Pyrogard D lấy từ nội dung nước của nó. Ngay cả khi các chất lỏng được phun ở áp suất trên 200 bar / 3000 psi từ một động cơ diesel phun nhiên liệu vào một ngọn lửa propane, nó sẽ không bắt cháy. Các nhũ tương là cực kỳ ổn định, và trong quá trình lưu trữ thông thường, sẽ triển lãm tách nước rất ít và chỉ có một lượng nhỏ tách dầu. Trộn nhẹ hoặc dịch vụ bình thường thường sẽ trở lại bất kỳ dầu tách ra để nhũ tương. Các nhũ tương có một sự xuất hiện màu trắng, trong đó nhấn mạnh những điểm rò rỉ để họ có thể được sửa chữa kịp thời để giảm thiểu mất chất lỏng. 
Tính linh hoạt của nó và ghi lại hiệu suất tuyệt vời làm cho Mobil Pyrogard D một chất lỏng của sự lựa chọn giữa các người dùng.

Đặt hàng
  • Thông tin sản phẩm
  • Video
  • Bình luận

MOBIL PYROGARD

Mobil Pyrogard D

Hiệu suất cao nước dựa trên chất lỏng thủy lực

Mô tả Sản phẩm

Mobil Pyrogard D là một chất lỏng thủy lực hiệu suất cao dựa trên nước được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về chất lỏng thủy lực chống cháy kinh tế trong các ứng dụng công nghiệp nói chung. Nó bao gồm một giai đoạn dầu xung quanh các giọt nước mịn phân tán đồng đều khắp hỗn hợp. Điều này đảm bảo rằng chỉ có giai đoạn dầu, không nước, danh bạ và bôi trơn các bộ phận chuyển, do đó giảm thiểu hao mòn. Nhũ tương đảo ngược như vậy có độ nhớt cao hơn dầu-trong-nước nhũ tương thường. Hệ thống phụ gia sử dụng cung cấp một mức độ bảo vệ cao mài mòn và chống ăn mòn và sự hình thành của nướu răng và nhựa. 
Các đặc tính chống cháy của Mobil Pyrogard D lấy từ nội dung nước của nó. Ngay cả khi các chất lỏng được phun ở áp suất trên 200 bar / 3000 psi từ một động cơ diesel phun nhiên liệu vào một ngọn lửa propane, nó sẽ không bắt cháy. Các nhũ tương là cực kỳ ổn định, và trong quá trình lưu trữ thông thường, sẽ triển lãm tách nước rất ít và chỉ có một lượng nhỏ tách dầu. Trộn nhẹ hoặc dịch vụ bình thường thường sẽ trở lại bất kỳ dầu tách ra để nhũ tương. Các nhũ tương có một sự xuất hiện màu trắng, trong đó nhấn mạnh những điểm rò rỉ để họ có thể được sửa chữa kịp thời để giảm thiểu mất chất lỏng. 
Tính linh hoạt của nó và ghi lại hiệu suất tuyệt vời làm cho Mobil Pyrogard D một chất lỏng của sự lựa chọn giữa các người dùng.

Các tính năng và lợi ích

Mobil Pyrogard D là một thành viên quan trọng của một thương hiệu của chất lỏng thủy lực chống cháy đã cung cấp dịch vụ xuất sắc, trên toàn thế giới, trong những yêu cầu của các ứng dụng. Mobil Pyrogard D được phát triển cùng với các nhà xây dựng thiết bị thủy lực để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng trong đó tính chất chống cháy và hiệu suất bôi trơn là yêu cầu quan trọng.Pyrogard D cung cấp các lợi ích sau:

Tính năng Ưu điểm và lợi ích tiềm năng
Chống cháy tuyệt vời Tăng an toàn cho nhân viên và các nhà máy
Đặc tính chống mài mòn có thể so sánh với các loại dầu chống mài mòn khoáng tốt Bơm tối thiểu và van hao, ít thời gian chết
Bảo vệ tốt chống rỉ sét, ăn mòn và oxy hóa Tự do từ tiền gửi vào các bộ phận bơm và màn hình; giảm bảo trì
Khả năng tương thích kim loại đa sắc Để sử dụng với một loạt các thiết kế máy bơm bao gồm thép, nhôm và hợp kim đồng xây dựng
Tương thích với các vật liệu thường được sử dụng con dấu trong các hệ thống thủy lực Giảm thiểu chi phí thay đổi giao từ các sản phẩm khoáng sản
Kháng với hoạt động của vi khuẩn và nấm Không yêu cầu chất diệt sinh vật đặc biệt hoặc thuốc trừ nấm, trừ khi được đưa vào một hệ thống bẩn bất thường
Sữa có màu trắng xuất hiện Nhấn mạnh những điểm rò rỉ cho sửa chữa nhanh chóng và lãng phí dịch tối thiểu

 

Các ứng dụng

Khi làm Mobil Pyrogard D thành một hệ thống mà trước đây đã sử dụng chất lỏng dầu mỏ hoặc các loại nước / glycol chất lỏng, nó là điều cần thiết để làm sạch hệ thống kỹ lưỡng trước khi giới thiệu các sản phẩm mới. Trong khi Mobil Pyrogard D là tương thích với cả Viton và Buna N (nitrile) cao su, nó không nên được sử dụng với cao su butyl, da, cao su tự nhiên, vật liệu cấu thành nút chai hay đóng gói vải được gia cố. 
Hoạt động ở nhiệt độ từ 55ºC 4ºC và sẽ đảm bảo hiệu suất tốt. Bởi vì khả năng bốc hơi nước từ các sản phẩm, nhiệt độ chất số lượng lớn trên 65ºC không nên dùng. Các hàm lượng nước là quan trọng và phải được duy trì ở mức tối thiểu 38% để giữ lại tính chất kháng cháy tối ưu. Khi nước bốc hơi, độ nhớt của chất lỏng giảm. Tăng hàm lượng nước dày nhũ tương và làm tăng độ nhớt của nó. Điều này đặc biệt của nước trong dầu nhũ tương làm cho nó quan trọng gấp đôi để duy trì lượng nước thích hợp để đảm bảo độ nhớt chính xác và mặc bảo hộ cũng như chống cháy. Dưới điều kiện hoạt động bình thường, bốc hơi nước là rất chậm và ngoài nước để khôi phục lại khả năng chịu lửa sẽ chỉ cần thiết trong khoảng thời gian kéo dài. 
Mobil Pyrogard D được khuyến cáo sử dụng trong các hệ thống thủy lực sử dụng bánh răng, cánh gạt hay piston bơm phù hợp trong các ứng dụng với gần nguồn lửa. Hướng dẫn các nhà sản xuất thiết bị 'nên được quan sát thấy. Nó tìm thấy ứng dụng cụ thể trong các nhà máy thép, mỏ và đúc và các ứng dụng công nghiệp khác. Các ứng dụng cụ thể bao gồm:

  • Kéo cắt thủy lực, máy hàn tự động, máy lõi, máy ép, máy ép cắt và máy ép
  • Thợ mỏ liên tục, băng tải và máy cắt đá
  • Die-casting máy, cần trục

 

Thuộc tính điển hình

Mobil Pyrogard D  
Độ nhớt, ASTM D 445, cSt @ 40ºC 119
Đổ Point, ºC, ASTM D 97 -30
API Gravity, ASTM D 287 21,5
Nước cộng với nội dung Glycol, ASTM D 95, wt-% 44
Màu sắc, hình ảnh màu trắng
Nhũ tương ổn định, ASTM D 3707, 16 giờ @ 93ºC, tách nước / dầu, vol% 1/4

 

Sưc khỏe va sự an toan

Dựa trên những thông tin có sẵn, sản phẩm này không được dự kiến sẽ tạo ra tác động xấu đến sức khỏe khi sử dụng cho các ứng dụng dự định và các đề nghị trong các tài liệu an toàn (MSDS) đang theo sau. MSDS của được cung cấp theo yêu cầu thông qua văn phòng hợp đồng bán hàng của bạn, hoặc qua mạng Internet. Sản phẩm này không nên được sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng của nó. Nếu xử lý các sản phẩm đã qua sử dụng, chăm sóc để bảo vệ môi trường.

Sản phẩm cùng loại
Về đầu trang
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
DẦU NHỚT HOÀNG LONG
Hotline tư vấn miễn phí: 0989390979