- Mobil Grease > (Mỡ bôi trơn) Mobil Grease MP, MobilGrease FM 101, MobilGrease FM 102, Mobil Grease HP 322 Spec, Mobil Grease HP 222, Mobil Grease HP 103, Mobil Greasrex K-170, Mobil Greasrex K-218, Mobil Greasrex K-575, Mobil Greasrex K-192. - Mobil ATF Mobil ATF 220 DEXRON II D, Mobil ATF DEXRON III, Mobil ATF SHC. - Dầu đặc biệt Mobil Universal Brake Fluid, Dot-4, Mobil Positive Power, Mobiltherm 605. - Mobil Rarus > (dầu máy nén khí) Mobil Rarus 424, Mobil Rarus 425, Mobil Rarus 426, Mobil Rarus 427, Mobil Rarus 429, Mobil Rarus SHC 1020, Mobil Rarus SHC 1024, Mobil Rarus SHC 1025, Mobil Rarus SHC 1026, Mobil Rarus 824, Mobil Rarus 826, Mobil Rarus 827, Mobil Rarus 829 - Mobil Gargoyle Arctic > (dầu máy lạnh) Mobil Gargoyle Arctic 300, Mobil Gargoyle Arctic 150, Mobil Gargoyle Arctic 155, Mobil Gargoyle Arctic 224, Mobil Gargoyle Arctic 226E, Mobil Gargoyle Arctic 228, Mobil Gargoyle Arctic 230, Mobil Gargoyle Arctic 234, Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle

- Mobil Grease > (Mỡ bôi trơn) Mobil Grease MP, MobilGrease FM 101, MobilGrease FM 102, Mobil Grease HP 322 Spec, Mobil Grease HP 222, Mobil Grease HP 103, Mobil Greasrex K-170, Mobil Greasrex K-218, Mobil Greasrex K-575, Mobil Greasrex K-192. - Mobil ATF Mobil ATF 220 DEXRON II D, Mobil ATF DEXRON III, Mobil ATF SHC. - Dầu đặc biệt Mobil Universal Brake Fluid, Dot-4, Mobil Positive Power, Mobiltherm 605. - Mobil Rarus > (dầu máy nén khí) Mobil Rarus 424, Mobil Rarus 425, Mobil Rarus 426, Mobil Rarus 427, Mobil Rarus 429, Mobil Rarus SHC 1020, Mobil Rarus SHC 1024, Mobil Rarus SHC 1025, Mobil Rarus SHC 1026, Mobil Rarus 824, Mobil Rarus 826, Mobil Rarus 827, Mobil Rarus 829 - Mobil Gargoyle Arctic > (dầu máy lạnh) Mobil Gargoyle Arctic 300, Mobil Gargoyle Arctic 150, Mobil Gargoyle Arctic 155, Mobil Gargoyle Arctic 224, Mobil Gargoyle Arctic 226E, Mobil Gargoyle Arctic 228, Mobil Gargoyle Arctic 230, Mobil Gargoyle Arctic 234, Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle

- Mobil Grease > (Mỡ bôi trơn) Mobil Grease MP, MobilGrease FM 101, MobilGrease FM 102, Mobil Grease HP 322 Spec, Mobil Grease HP 222, Mobil Grease HP 103, Mobil Greasrex K-170, Mobil Greasrex K-218, Mobil Greasrex K-575, Mobil Greasrex K-192. - Mobil ATF Mobil ATF 220 DEXRON II D, Mobil ATF DEXRON III, Mobil ATF SHC. - Dầu đặc biệt Mobil Universal Brake Fluid, Dot-4, Mobil Positive Power, Mobiltherm 605. - Mobil Rarus > (dầu máy nén khí) Mobil Rarus 424, Mobil Rarus 425, Mobil Rarus 426, Mobil Rarus 427, Mobil Rarus 429, Mobil Rarus SHC 1020, Mobil Rarus SHC 1024, Mobil Rarus SHC 1025, Mobil Rarus SHC 1026, Mobil Rarus 824, Mobil Rarus 826, Mobil Rarus 827, Mobil Rarus 829 - Mobil Gargoyle Arctic > (dầu máy lạnh) Mobil Gargoyle Arctic 300, Mobil Gargoyle Arctic 150, Mobil Gargoyle Arctic 155, Mobil Gargoyle Arctic 224, Mobil Gargoyle Arctic 226E, Mobil Gargoyle Arctic 228, Mobil Gargoyle Arctic 230, Mobil Gargoyle Arctic 234, Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle

- Mobil Grease > (Mỡ bôi trơn) Mobil Grease MP, MobilGrease FM 101, MobilGrease FM 102, Mobil Grease HP 322 Spec, Mobil Grease HP 222, Mobil Grease HP 103, Mobil Greasrex K-170, Mobil Greasrex K-218, Mobil Greasrex K-575, Mobil Greasrex K-192. - Mobil ATF Mobil ATF 220 DEXRON II D, Mobil ATF DEXRON III, Mobil ATF SHC. - Dầu đặc biệt Mobil Universal Brake Fluid, Dot-4, Mobil Positive Power, Mobiltherm 605. - Mobil Rarus > (dầu máy nén khí) Mobil Rarus 424, Mobil Rarus 425, Mobil Rarus 426, Mobil Rarus 427, Mobil Rarus 429, Mobil Rarus SHC 1020, Mobil Rarus SHC 1024, Mobil Rarus SHC 1025, Mobil Rarus SHC 1026, Mobil Rarus 824, Mobil Rarus 826, Mobil Rarus 827, Mobil Rarus 829 - Mobil Gargoyle Arctic > (dầu máy lạnh) Mobil Gargoyle Arctic 300, Mobil Gargoyle Arctic 150, Mobil Gargoyle Arctic 155, Mobil Gargoyle Arctic 224, Mobil Gargoyle Arctic 226E, Mobil Gargoyle Arctic 228, Mobil Gargoyle Arctic 230, Mobil Gargoyle Arctic 234, Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle

- Mobil Grease > (Mỡ bôi trơn) Mobil Grease MP, MobilGrease FM 101, MobilGrease FM 102, Mobil Grease HP 322 Spec, Mobil Grease HP 222, Mobil Grease HP 103, Mobil Greasrex K-170, Mobil Greasrex K-218, Mobil Greasrex K-575, Mobil Greasrex K-192. - Mobil ATF Mobil ATF 220 DEXRON II D, Mobil ATF DEXRON III, Mobil ATF SHC. - Dầu đặc biệt Mobil Universal Brake Fluid, Dot-4, Mobil Positive Power, Mobiltherm 605. - Mobil Rarus > (dầu máy nén khí) Mobil Rarus 424, Mobil Rarus 425, Mobil Rarus 426, Mobil Rarus 427, Mobil Rarus 429, Mobil Rarus SHC 1020, Mobil Rarus SHC 1024, Mobil Rarus SHC 1025, Mobil Rarus SHC 1026, Mobil Rarus 824, Mobil Rarus 826, Mobil Rarus 827, Mobil Rarus 829 - Mobil Gargoyle Arctic > (dầu máy lạnh) Mobil Gargoyle Arctic 300, Mobil Gargoyle Arctic 150, Mobil Gargoyle Arctic 155, Mobil Gargoyle Arctic 224, Mobil Gargoyle Arctic 226E, Mobil Gargoyle Arctic 228, Mobil Gargoyle Arctic 230, Mobil Gargoyle Arctic 234, Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle
- Mobil Grease > (Mỡ bôi trơn) Mobil Grease MP, MobilGrease FM 101, MobilGrease FM 102, Mobil Grease HP 322 Spec, Mobil Grease HP 222, Mobil Grease HP 103, Mobil Greasrex K-170, Mobil Greasrex K-218, Mobil Greasrex K-575, Mobil Greasrex K-192. - Mobil ATF Mobil ATF 220 DEXRON II D, Mobil ATF DEXRON III, Mobil ATF SHC. - Dầu đặc biệt Mobil Universal Brake Fluid, Dot-4, Mobil Positive Power, Mobiltherm 605. - Mobil Rarus > (dầu máy nén khí) Mobil Rarus 424, Mobil Rarus 425, Mobil Rarus 426, Mobil Rarus 427, Mobil Rarus 429, Mobil Rarus SHC 1020, Mobil Rarus SHC 1024, Mobil Rarus SHC 1025, Mobil Rarus SHC 1026, Mobil Rarus 824, Mobil Rarus 826, Mobil Rarus 827, Mobil Rarus 829 - Mobil Gargoyle Arctic > (dầu máy lạnh) Mobil Gargoyle Arctic 300, Mobil Gargoyle Arctic 150, Mobil Gargoyle Arctic 155, Mobil Gargoyle Arctic 224, Mobil Gargoyle Arctic 226E, Mobil Gargoyle Arctic 228, Mobil Gargoyle Arctic 230, Mobil Gargoyle Arctic 234, Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle
MOBIL VACTRA NO 2
Mã sản phẩm:

Thương hiệu:

NHOT Mobil

Model:

DẦU MÁY CÔNG CỤ

Giá:

Liên hệ

Tình trạng kho:

Đang cập nhật

Màu:

Kích thước:

Số lượng:
Lượt xem:

2013

Mobil Vactra ™ Oil

Mô tả Sản phẩm

Mobil Vactra ™ Oil Dòng Numbered là chất bôi trơn máng trượt cao cấp chất lượng thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, dung dịch nước làm mát sự phân chia, và bảo vệ thiết bị của máy công cụ chính xác. 
Series Mobil Oil Numbered Vactra được xây dựng một cách cẩn thận từ dầu gốc chất lượng cao và hiệu suất cân bằng với hệ phụ gia tiên tiến cung cấp các đặc tính ma sát kiểm soát, khả năng tương thích với các kim loại dung dịch chất lỏng làm việc và bảo vệ chống ăn mòn của các bộ phận và thiết bị. Các gói phụ gia độc đáo cung cấp đặc tính ma sát đặc biệt trên nhiều loại vật liệu cách nào, bao gồm cả thép trên thép và thép trên polymer, giảm dính chống trượt và nói nhảm. Điều này cho phép mịn, chuyển động thẳng đều với tốc độ du lịch thiết kế nâng cao năng suất máy và độ chính xác giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao công cụ kết thúc bề mặt. Mobil Oil Vactra dòng đánh số đã được tối ưu hóa để cung cấp sự phân chia từ nhiều chất làm nguội dung dịch trong khi giảm thiểu các tác động ăn mòn của chất làm nguội pH cao trên các bề mặt được bôi trơn.

Đặt hàng
  • Thông tin sản phẩm
  • Video
  • Bình luận

MOBIL VACTRA NO 2

Mobil Vactra ™ Oil

Mô tả Sản phẩm

Mobil Vactra ™ Oil Dòng Numbered là chất bôi trơn máng trượt cao cấp chất lượng thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, dung dịch nước làm mát sự phân chia, và bảo vệ thiết bị của máy công cụ chính xác. 
Series Mobil Oil Numbered Vactra được xây dựng một cách cẩn thận từ dầu gốc chất lượng cao và hiệu suất cân bằng với hệ phụ gia tiên tiến cung cấp các đặc tính ma sát kiểm soát, khả năng tương thích với các kim loại dung dịch chất lỏng làm việc và bảo vệ chống ăn mòn của các bộ phận và thiết bị. Các gói phụ gia độc đáo cung cấp đặc tính ma sát đặc biệt trên nhiều loại vật liệu cách nào, bao gồm cả thép trên thép và thép trên polymer, giảm dính chống trượt và nói nhảm. Điều này cho phép mịn, chuyển động thẳng đều với tốc độ du lịch thiết kế nâng cao năng suất máy và độ chính xác giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao công cụ kết thúc bề mặt. Mobil Oil Vactra dòng đánh số đã được tối ưu hóa để cung cấp sự phân chia từ nhiều chất làm nguội dung dịch trong khi giảm thiểu các tác động ăn mòn của chất làm nguội pH cao trên các bề mặt được bôi trơn.

 

Các tính năng và lợi ích

Mobil Oil Vactra dòng đánh số đã được phát triển và thiết kế đặc biệt để cung cấp một biên thêm bảo vệ máy móc bằng cách đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về cách slide. Các loại dầu bôi trơn triển lãm và tải chở tích xuất sắc góp phần đáng kể vào việc cải thiện việc sản xuất các bộ phận chất lượng. Mobil Oil Vactra Dòng Numbered cung cấp sự phân chia từ nhiều nước và chất làm nguội dung dịch nước làm giảm những tác động tiêu cực của ô nhiễm chéo, giúp nâng cao tuổi thọ và hiệu suất của cả hai chất bôi trơn và làm mát.

 

Ưu điểm và lợi ích tiềm năng

Tính năng Ưu điểm và lợi ích
Đặc điểm ma sát kiểm soát Giúp loại bỏ thanh trượt; cho phép gia công luôn chính xác
Khả năng đa nguyên Thích hợp cho một loạt các kết hợp vật liệu cách cho phép củng cố sản phẩm
Nước và dung dịch nước làm mát sự phân chia Giúp cải thiện cuộc sống và thực hiện nhiều chất làm nguội dung dịch nước
Dính vào Ngăn chặn loại bỏ các chất bôi trơn từ các bề mặt quan trọng
Rust dài hạn và bảo vệ chống ăn mòn Giúp làm giảm sự suy thoái của các bề mặt trượt trong sự hiện diện của chất làm nguội nước và dung dịch nước

 

Các ứng dụng

Mobil Oil Vactra sản phẩm dòng đánh số được khuyến cáo để bôi trơn các hệ thống máng trượt máy công cụ. Chúng được thiết kế để sử dụng với sự kết hợp của gang, thép và các vật liệu cách phi kim loại. Mobil Oil Vactra dòng đánh số có thể được áp dụng bằng tay, buộc-feed bôi trơn hoặc trong ứng dụng lũ bằng hệ thống tuần hoàn.

  • Mobil Oil Vactra số series của sản phẩm phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi phải có thông số kỹ thuật Five Cincinnati P53, P47, P50 và.

  • Mobil Vactra dầu số 1 và số 2 được khuyến khích cho các băng trượt ngang trên nhỏ đến trung bình máy công cụ. Họ cũng rất thích hợp cho ứng dụng tuần hoàn trong các máy lớn và như một chất lỏng thủy lực làm nhiệm vụ vừa phải.

  • Mobil Vactra dầu số 3 và số 4 thường được khuyến cáo cho máy lớn, nơi áp lực cách là độ chính xác cao và tốt là cần thiết.Họ cũng được khuyến cáo cho băng trượt dọc và nghiêng nơi cống xuống có thể là một vấn đề và cho máy công cụ phục vụ các cơ chế ổ bánh vừa phải.

  • Mobil Oil Vactra dòng đánh số có thể được sử dụng để bôi trơn các đinh vít bóng, hướng dẫn tuyến tính, headstocks, dịch vít.

  • Mobil Oil Vactra dòng đánh số được khuyến khích cho các ứng dụng nơi ô nhiễm dầu của các chất làm nguội dung dịch nước rút ngắn cuộc sống của hàng loạt nước làm mát.

 

Thuộc tính điển hình

Mobil Oil Vactra Dòng Numbered Số 1 Số 2 Số 3 Số 4
ISO nhớt Lớp 32 68 150 220
cSt @ 40 C, ASTM D445 32 68 156 221
Flash Point, ASTM D92, ° C 216 228 248 240
Đổ Point, ASTM D97, ° C -30 -18 -6 -3
Đồng Strip ăn mòn, ASTM D 130C, 3 h 1B 1B 1B 1B
Bảo vệ Rust, ASTM D 665B Thông qua Thông qua Thông qua Thông qua
FZG tải Support, ISO 14.635, Fail Stage 13 13 13 13

 

Sưc khỏe va sự an toan

Dựa trên những thông tin có sẵn, sản phẩm này không được dự kiến sẽ tạo ra tác động xấu đến sức khỏe khi sử dụng cho các ứng dụng dự định và các đề nghị trong các tài liệu an toàn (MSDS) đang theo sau. MSDS của được cung cấp theo yêu cầu thông qua văn phòng hợp đồng bán hàng của bạn, hoặc qua mạng Internet. Sản phẩm này không nên được sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng của nó. Nếu xử lý các sản phẩm đã qua sử dụng, chăm sóc để bảo vệ môi trường.

Sản phẩm cùng loại
Về đầu trang
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
DẦU NHỚT HOÀNG LONG
Hotline tư vấn miễn phí: 0989390979