Dầu tuần hoàn: Mobil SHC 600, Mobil SHC 624, Mobil SHC 625, Mobil SHC 626, Mobil SHC 627, Mobil SHC 629, Mobil SHC 630, Mobil SHC 632, Mobil SHC 634, Mobil SHC 636, Mobil SHC 639. Mobil Glygoyle 11, Mobil Glygoyle 22, Mobil Glygoyle 30. Mobil Vacuoline 128, Mobil Vacuoline 133, Mobil Vacuoline 137, Mobil Vacuoline 146, Mobil Vacuoline 148 Mobil Vacuoline 525, Mobil Vacuoline 528, Mobil Vacuoline 533, Mobil Vacuoline 537, Mobil Vacuoline 546 Mobil DTE Oil Light, Mobil DTE Oil Medium, Mobil DTE Oil Heavy Medium, Mobil DTE Oil Heavy Dầu máy nén: Mobil Rarus 424, Mobil Rarus 425, Mobil Rarus 426, Mobil Rarus 427, Mobil Rarus 429 Mobil Rarus 824, Mobil Rarus 826, Mobil Rarus 827, Mobil Rarus 829 Mobil Rarus SHC 1020, Mobil Rarus SHC 1024, Mobil Rarus SHC 1025, Mobil Rarus SHC 1026 Mobil Gas Compressor Oil Mobil Vacuum Pump Oil 100 Dầu cắt gọt,Mobilmet 411, Mobilmet 423, Mobilmet 424, Mobilmet 426, Mobilmet 427, Mobilmet 443, Mobilmet 446, Mobilmet 447, Mobilmet 762, Mobilmet 763, Mobilm

AeroShell Grease 5 AeroShell Grease 6 AeroShell Grease 7, AeroShell Grease 14, AeroShell Grease 22, AeroShell Grease 33, AeroShell Grease 58, AeroShell Grease 64, Formerly ASG 33MS . Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100. Shell Omala > (Dầu hộp số) Shell Omala S2 GX 68, Shell Omala S2 GX 100, Shell Omala S2 GX 150, Shell Omala S2 GX 220, Shell Omala S2 GX 320, Shell Omala S2 GX 460, Shell Omala S2 GX 680, Shell Omala S2 GX 1000, Shell Omala S4 GXV 150, Shell Omala S4 GXV 220, Shell Omala S4 GXV 320, Shell Omala S4 GXV 680. Shell Clavus > (Dầu máy lạnh) Shell Refrigeration S2 FR-A 46, Shell Refrigeration S2 FR-A 68 , Shell Refrigeration S4 FR-F 46, Shell Refrigeration S4 FR-V. Shell Corena > (Dầu cho máy nén khí) Shell Co

Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100. Shell Omala > (Dầu hộp số) Shell Omala S2 GX 68, Shell Omala S2 GX 100, Shell Omala S2 GX 150, Shell Omala S2 GX 220, Shell Omala S2 GX 320, Shell Omala S2 GX 460, Shell Omala S2 GX 680, Shell Omala S2 GX 1000, Shell Omala S4 GXV 150, Shell Omala S4 GXV 220, Shell Omala S4 GXV 320, Shell Omala S4 GXV 680. Shell Clavus > (Dầu máy lạnh) Shell Refrigeration S2 FR-A 46, Shell Refrigeration S2 FR-A 68 , Shell Refrigeration S4 FR-F 46, Shell Refrigeration S4 FR-V. Shell Corena > (Dầu cho máy nén khí) Shell Corena AP 68, Shell Corena AP 100, Shell Corena AS 46, Shell Corena S3 R 68, Shell Corena S3 R 46, Shell Corena S2 P , Shell Corena P 68, Shell Corena P 100, Shell Corena P 150, Shell Corena

Dầu nhờn cho máy ép ben thủy lực. (32, 46, 68, 100) Dầu nhờn cho hệ thống tuần hoàn. (30, 32, 46, 68, 100) Dầu nhờn cho máy động cơ diesel. (HD 40, HD50, 15W40, 20W50…) Dầu nhờn bánh răng, bánh răng tổng hợp, nhớt hộp số. (68,150,220,320,460,680,..) Dầu máy nén khí trục vít, máy nén lạnh. ( R32, R46, R68, R100..) Dầu truyền nhiệt. ( Heat transfer Oil S2, BP Transcal N,..) Dầu biến thế. (giải nhiệt.) Dầu máy may, máy dệt cho ngành may mặc, (Dầu trắng White Oil..) Dầu cắt gọt kim loại. Dầu chống rỉ kim loại. Mỡ bôi trơn, chịu nhiệt, chịu nước và các loại, Dầu bảo quản công nghiệp. Và các loại Dầu nhờn, Mỡ bôi trơn khác..v…v..

MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 80W-140 MOBIL DELVAC SYNTHETIC TRANS FLUID 50 DTE FM 32, DTE FM 46, DTE FM 68, DTE FM 100,DTE FM 150, DTE FM 220, DTE FM 320, DTE FM 460,DTE FM 680 DTE HEAVY, DTE HEAVY MEDIUM, DTE LIGHT, DTE MEDIUM MOBIL EAL 224H MOBIL EAL ARTIC 32 EAL ARCTIC 46 EAL ARCTIC 68 EAL ARCTIC 100 MOBIL GARGOYLE ARCTIC 155 GARGOYLE ARCTIC 300 GARGOYLE ARCTIC C HEAVY GARGOYLE ARCTIC SHC 224 GARGOYLE ARCTIC SHC 226 GARGOYLE ARCTIC SHC 228 GARGOYLE ARCTIC SHC 230 GARGOYLE ARCTIC SHC 234 GARGOYLE ARCTIC SHC 426 GARGOYLE ARCTIC SHC 427 GARGOYLE ARCTIC SHC NH 68 GLYGOYLE 11 GLYGOYLE 22 GLYGOYLE 30 GLYGOYLE 68 GLYGYOLE 100 GLYGOYLE 150 GLYGOYLE 220 GLYGOYLE 320 GLYGOYLE 460 GLYGOYLE 680 MOBILGEAR SHC 150 MOBILGEAR SHC 220 MOBILGEAR SHC 320 MOBILGEAR SHC 460 MOBILGEAR SHC 680 MOBILGEAR SHC 1000 MOBILGEAR SHC 1500 MOBILGEAR SHC XMP 150 MOBILGEAR SHC XMP 220 MOBILGEAR SHC XMP 320 MOBILGREASE FM 101 MOBILGREASE FM 222 MOBILITH SHC
Shell Tellus > (Dầu thủy lực) Shell Tellus S2 MX 32, Shell Tellus S2 MX 46, Shell Tellus S2 MX 68, Shell Tellus S2 MX 100, Shell Tellus S2 VX 32, Shell Tellus S2 VX 46, Shell Tellus S2 VX 68, Shell Tellus S2 VX 100, Shell Tellus T 15, Shell Tellus T 37, Shell Tellus T 46, Shell Tellus T 68, Shell Tellus T 100. Shell Omala > (Dầu hộp số) Shell Omala S2 GX 68, Shell Omala S2 GX 100, Shell Omala S2 GX 150, Shell Omala S2 GX 220, Shell Omala S2 GX 320, Shell Omala S2 GX 460, Shell Omala S2 GX 680, Shell Omala S2 GX 1000, Shell Omala S4 GXV 150, Shell Omala S4 GXV 220, Shell Omala S4 GXV 320, Shell Omala S4 GXV 680. Shell Clavus > (Dầu máy lạnh) Shell Refrigeration S2 FR-A 46, Shell Refrigeration S2 FR-A 68 , Shell Refrigeration S4 FR-F 46, Shell Refrigeration S4 FR-V. Shell Corena > (Dầu cho máy nén khí) Shell Corena AP 68, Shell Corena AP 100, Shell Corena AS 46, Shell Corena S3 R 68, Shell Corena S3 R 46, Shell Corena S2 P , Shell Corena P 68, Shell Corena P 100, Shell Corena P 150, Shell Corena
NHỚT MOBILLUBE 1 SHC 75W90
Mã sản phẩm:

Thương hiệu:

NHOT Mobil

Model:

NHỚT MOBILLUBE 1 SHC 75W90

Giá:

Liên hệ

Tình trạng kho:

Đang cập nhật

Màu:

Kích thước:

Số lượng:
Lượt xem:

2508

Fully Synthetic Ô tô bánh răng Dầu nhớt

Mô tả Sản phẩm

Mobilube 1 SHC 75W-90 là một tổng hợp đầy đủ, hiệu suất cao răng thương mại dầu nhờn xây dựng bằng cách sử dụng các loại dầu gốc cao cấp và các hệ thống phụ gia công nghệ mới nhất. Chất bôi trơn này được thiết kế cho nhiệm vụ dẫn truyền nặng và trục xe phía sau, nơi các hoạt động đòi hỏi chất bôi trơn bánh răng với khả năng tải đựng tuyệt vời hơn nhiệt độ hoạt động rộng và nơi áp lực cực đoan và sốc tải được dự kiến. Mobilube 1 SHC 75W-90 đã xuất sắc nhiệt và oxy hóa ổn định, cao vốn có số nhớt (VI), điểm cực kỳ nóng chảy thấp, và nổi bật tính lỏng ở nhiệt độ thấp. 

Đặt hàng
  • Thông tin sản phẩm
  • Video
  • Bình luận

Mobilube 1 SHC 75W-90

Mobilube 1 SHC 75W-90

Fully Synthetic Ô tô bánh răng Dầu nhớt

Mô tả Sản phẩm

Mobilube 1 SHC 75W-90 là một tổng hợp đầy đủ, hiệu suất cao răng thương mại dầu nhờn xây dựng bằng cách sử dụng các loại dầu gốc cao cấp và các hệ thống phụ gia công nghệ mới nhất. Chất bôi trơn này được thiết kế cho nhiệm vụ dẫn truyền nặng và trục xe phía sau, nơi các hoạt động đòi hỏi chất bôi trơn bánh răng với khả năng tải đựng tuyệt vời hơn nhiệt độ hoạt động rộng và nơi áp lực cực đoan và sốc tải được dự kiến. Mobilube 1 SHC 75W-90 đã xuất sắc nhiệt và oxy hóa ổn định, cao vốn có số nhớt (VI), điểm cực kỳ nóng chảy thấp, và nổi bật tính lỏng ở nhiệt độ thấp. 
Các nhà nước-of-the-nghệ thuật công nghệ đằng sau Mobilube 1 SHC 75W-90 mang đặc tính nổi bật độ nhớt ở nhiệt độ cần thiết cho các ứng dụng phạm vi nhiệt độ rộng, bảo vệ tối ưu chống lại sự xuống cấp nhiệt và quá trình oxy hóa, mài mòn và ăn mòn, ổn định lực cắt, khả năng mở rộng dịch vụ, và tiềm năng nhiên liệu cải thiện nền kinh tế. Mobilube 1 SHC 75W-90 kết hợp các công nghệ mới nhất trong basestocks tổng hợp và phụ gia tiên tiến cung cấp lợi thế đáng kể so với các loại dầu bánh răng thông thường. Công nghệ này cũng đảm bảo bôi trơn hiệu quả kể từ khi sản phẩm này vẫn còn chất lỏng mà không channeling ở nhiệt độ subzero. Mobilube 1 SHC 75W-90 đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của 4 GL-/ GL-5 phân loại dịch vụ dầu hộp số API Dịch vụ MT-1 /.

Các tính năng và lợi ích

Công nghệ ngày nay đã cải thiện đáng kể khả năng thực hiện các nhiệm vụ nặng nề và tắt thiết bị tải đường cao tốc, mô-men xoắn, tốc độ, và kiểm soát thông qua các thiết kế hệ thống truyền lực sáng tạo. Những thiết kế này đã thay đổi và gia tăng các yêu cầu của chất bôi trơn để cung cấp mức độ cao hơn về hiệu suất, tăng năng suất, giảm chi phí vận hành và. Đối với ổ đĩa thức nặng, kiểm soát ma sát, đeo bảo vệ, ổn định nhiệt, ổn định lực cắt, gỉ và chống ăn mòn, và niêm phong bảo vệ các đặc tính có phải là tối ưu cân bằng để cung cấp thiết bị mở rộng và cuộc sống con dấu, hoạt động trơn tru, cải thiện nền kinh tế nhiên liệu, và tải cao năng lực mô-men xoắn cao trên một phạm vi rộng các ứng dụng. Mobilube 1 SHC 75W-90 được thiết kế để cung cấp hiệu năng vượt trội và giảm tổng chi phí vận hành, dầu, mỡ có liên quan trong drivetrains hạng nặng hiện đại. Các lợi ích chính bao gồm:

Tính năng Ưu điểm và lợi ích tiềm năng
Ổn định nhiệt đặc biệt và khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ cao Dài bánh và cuộc sống mang tiền gửi tối thiểu do 
Cuộc sống con dấu dài
Bảo vệ vượt trội so với tốc độ thấp / mặc mô-men xoắn cao, nứt vỡ, và chống lại chấm điểm tốc độ cao Tăng khả năng tải trọng. 
Chi phí bảo trì và giảm tuổi thọ thiết bị dài
Ổn định cắt xuất sắc Vẫn giữ được độ nhớt và sức mạnh phim trong điều kiện vận hành khắc nghiệt để ngăn chặn mặc
Tuyệt vời gỉ, nhuộm, và bảo vệ chống ăn mòn của đồng và hợp kim của nó Cải thiện hiệu suất synchroniser và cuộc sống thành phần dài
Đặc tính ma sát tăng cường Tiềm năng tiết kiệm nhiên liệu và cải thiện shiftability
Nổi bật tính lỏng ở nhiệt độ thấp so với các loại dầu khoáng sản Mặc giảm và dễ bắt đầu lên - ngay cả trong điều kiện giá rét
Khả năng đa dạng Một chất bôi trơn cho nặng dẫn truyền và trục sau
Tốt kháng để tạo bọt Duy trì sức mạnh cho bộ phim bôi trơn hiệu quả
Tương thích với con dấu ô tô điển hình và các miếng đệm Rò rỉ tối thiểu và giảm ô nhiễm

 

Các ứng dụng

Được giới thiệu bởi ExxonMobil để sử dụng trong:

  • Trên đường cao tốc quang và nhiệm vụ nặng xe tải, xe buýt, xe tải, và xe hơi

  • Off-đường cao tốc ngành công nghiệp bao gồm: xây dựng, khai thác đá, và nông nghiệp

  • Hộp và trục và các ứng dụng khác, nơi họp chất bôi trơn API GL-4, GL-5 hay MT-1 nơi chất bôi trơn bánh răng chịu cực áp nhẹ được khuyến cáo

  • Không dành cho hộp số tự động, sử dụng, hoặc bán tự động mà động cơ dầu hoặc chất lỏng truyền tự động được khuyến cáo

  • Ứng dụng mà kéo dài khoảng thời gian phục vụ và bảo đảm được yêu cầu

 

Thông số kỹ thuật và Chấp thuận

Mobilube 1 SHC 75W-90 đáp ứng hoặc vượt các yêu cầu kỹ thuật công nghiệp và xây dựng sau đây:  
API GL-5 / MT-1 x
ZF TE-ML 07A x
Scania STO 1.0 x
Mobilube 1 SHC 75W-90 đã chấp thuận xây dựng sau đây:  
Công ty Cổ phần AVTODIZEL YaMZ Hộp số x
MAN 341 Typ E3 x
MAN 341 Typ Z2 x
MAN 342 Typ M3 x
MB-Phê duyệt 235,8 x
ZF TE-ML 02B / 05B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B x
SAE J2360 x
Mobilube 1 SHC 75W-90 là khuyến cáo của ExxonMobil để sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi:  
API GL-4 x
ZF TE-ML 08 x

 

Thuộc tính điển hình

Mobilube 1 SHC 75W-90  
SAE 75W-90
Độ nhớt, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 102
cSt @ 100ºC 15.1
Số nhớt, ASTM D 2270 156
Đổ Point, ºC, ASTM D 97 -54
Flash Point, ºC, ASTM D 92 202
Mật độ @ 15 º C kg / l, ASTM D 4052 0,87

 

Sưc khỏe va sự an toan

Dựa trên những thông tin có sẵn, sản phẩm này không được dự kiến sẽ tạo ra tác động xấu đến sức khỏe khi sử dụng cho các ứng dụng dự định và các đề nghị trong các tài liệu an toàn (MSDS) đang theo sau. MSDS của được cung cấp theo yêu cầu thông qua văn phòng hợp đồng bán hàng của bạn, hoặc qua mạng Internet. Sản phẩm này không nên được sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng của nó. Nếu xử lý các sản phẩm đã qua sử dụng, chăm sóc để bảo vệ môi trường.

Sản phẩm cùng loại
Về đầu trang
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
DẦU NHỚT HOÀNG LONG
Hotline tư vấn miễn phí: 0989390979