✔Dầu thủy lực Mobil DTE Mobil DTE 10 Excel 15 Mobil DTE 10 Excel 32 Mobil DTE 10 Excel 46 Mobil DTE 10 Excel 68 Mobil DTE 10 Excel 100 Mobil DTE 10 Excel 150 Mobil DTE 24 Mobil DTE 25 Mobil DTE 26 Mobil Nuto H 68 Mobil Nuto H 100 ✔Dầu nhớt Bánh răng Mobil Mobil SHC 626 Mobil DTE 10 Excel Mobil SHC 629 Mobil SHC 630 Mobil SHC 632 Mobil SHC 634 Mobil SHC 636 Mobil Gear XP 68 Mobil Gear XP 100 Mobil Gear XP 150 Mobil Gear XP 220 Mobil Gear XP 320 Mobil Gear XP 460 ✔Dầu nhớt Động Cơ Mobil MobilGard 1 SHC MobilGard SHC Mobil Delvac Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt tuần hoàn mobil Mobil DTE Oil Light Mobil DTE Oil Medium Mobil DTE Oil Heavy Medium Mobil DTE Oil Heavy Mobil Vacuoline 528 Mobil Vacuoline 533 Mobil Therm 605 ✔Dầu nhớt my nén khí Mobil Mobil Rarus SHC Mobil Rarus Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil Mobil Eal Arctic Mobil Gargoyle Arctic ✔Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil Mobil Therm 603 Mobil Therm 605

✔Dầu thủy lực Mobil DTE Mobil DTE 10 Excel 15 Mobil DTE 10 Excel 32 Mobil DTE 10 Excel 46 Mobil DTE 10 Excel 68 Mobil DTE 10 Excel 100 Mobil DTE 10 Excel 150 Mobil DTE 24 Mobil DTE 25 Mobil DTE 26 Mobil Nuto H 68 Mobil Nuto H 100 ✔Dầu nhớt Bánh răng Mobil Mobil SHC 626 Mobil DTE 10 Excel Mobil SHC 629 Mobil SHC 630 Mobil SHC 632 Mobil SHC 634 Mobil SHC 636 Mobil Gear XP 68 Mobil Gear XP 100 Mobil Gear XP 150 Mobil Gear XP 220 Mobil Gear XP 320 Mobil Gear XP 460 ✔Dầu nhớt Động Cơ Mobil MobilGard 1 SHC MobilGard SHC Mobil Delvac Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt tuần hoàn mobil Mobil DTE Oil Light Mobil DTE Oil Medium Mobil DTE Oil Heavy Medium Mobil DTE Oil Heavy Mobil Vacuoline 528 Mobil Vacuoline 533 Mobil Therm 605 ✔Dầu nhớt my nén khí Mobil Mobil Rarus SHC Mobil Rarus Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil Mobil Eal Arctic Mobil Gargoyle Arctic ✔Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil Mobil Therm 603 Mobil Therm 605

✔Dầu thủy lực Mobil DTE Mobil DTE 10 Excel 15 Mobil DTE 10 Excel 32 Mobil DTE 10 Excel 46 Mobil DTE 10 Excel 68 Mobil DTE 10 Excel 100 Mobil DTE 10 Excel 150 Mobil DTE 24 Mobil DTE 25 Mobil DTE 26 Mobil Nuto H 68 Mobil Nuto H 100 ✔Dầu nhớt Bánh răng Mobil Mobil SHC 626 Mobil DTE 10 Excel Mobil SHC 629 Mobil SHC 630 Mobil SHC 632 Mobil SHC 634 Mobil SHC 636 Mobil Gear XP 68 Mobil Gear XP 100 Mobil Gear XP 150 Mobil Gear XP 220 Mobil Gear XP 320 Mobil Gear XP 460 ✔Dầu nhớt Động Cơ Mobil MobilGard 1 SHC MobilGard SHC Mobil Delvac Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt tuần hoàn mobil Mobil DTE Oil Light Mobil DTE Oil Medium Mobil DTE Oil Heavy Medium Mobil DTE Oil Heavy Mobil Vacuoline 528 Mobil Vacuoline 533 Mobil Therm 605 ✔Dầu nhớt my nén khí Mobil Mobil Rarus SHC Mobil Rarus Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil Mobil Eal Arctic Mobil Gargoyle Arctic ✔Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil Mobil Therm 603 Mobil Therm 605

✔Dầu thủy lực Mobil DTE Mobil DTE 10 Excel 15 Mobil DTE 10 Excel 32 Mobil DTE 10 Excel 46 Mobil DTE 10 Excel 68 Mobil DTE 10 Excel 100 Mobil DTE 10 Excel 150 Mobil DTE 24 Mobil DTE 25 Mobil DTE 26 Mobil Nuto H 68 Mobil Nuto H 100 ✔Dầu nhớt Bánh răng Mobil Mobil SHC 626 Mobil DTE 10 Excel Mobil SHC 629 Mobil SHC 630 Mobil SHC 632 Mobil SHC 634 Mobil SHC 636 Mobil Gear XP 68 Mobil Gear XP 100 Mobil Gear XP 150 Mobil Gear XP 220 Mobil Gear XP 320 Mobil Gear XP 460 ✔Dầu nhớt Động Cơ Mobil MobilGard 1 SHC MobilGard SHC Mobil Delvac Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt tuần hoàn mobil Mobil DTE Oil Light Mobil DTE Oil Medium Mobil DTE Oil Heavy Medium Mobil DTE Oil Heavy Mobil Vacuoline 528 Mobil Vacuoline 533 Mobil Therm 605 ✔Dầu nhớt my nén khí Mobil Mobil Rarus SHC Mobil Rarus Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil Mobil Eal Arctic Mobil Gargoyle Arctic ✔Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil Mobil Therm 603 Mobil Therm 605

✔Dầu thủy lực Mobil DTE Mobil DTE 10 Excel 15 Mobil DTE 10 Excel 32 Mobil DTE 10 Excel 46 Mobil DTE 10 Excel 68 Mobil DTE 10 Excel 100 Mobil DTE 10 Excel 150 Mobil DTE 24 Mobil DTE 25 Mobil DTE 26 Mobil Nuto H 68 Mobil Nuto H 100 ✔Dầu nhớt Bánh răng Mobil Mobil SHC 626 Mobil DTE 10 Excel Mobil SHC 629 Mobil SHC 630 Mobil SHC 632 Mobil SHC 634 Mobil SHC 636 Mobil Gear XP 68 Mobil Gear XP 100 Mobil Gear XP 150 Mobil Gear XP 220 Mobil Gear XP 320 Mobil Gear XP 460 ✔Dầu nhớt Động Cơ Mobil MobilGard 1 SHC MobilGard SHC Mobil Delvac Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt tuần hoàn mobil Mobil DTE Oil Light Mobil DTE Oil Medium Mobil DTE Oil Heavy Medium Mobil DTE Oil Heavy Mobil Vacuoline 528 Mobil Vacuoline 533 Mobil Therm 605 ✔Dầu nhớt my nén khí Mobil Mobil Rarus SHC Mobil Rarus Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil Mobil Eal Arctic Mobil Gargoyle Arctic ✔Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil Mobil Therm 603 Mobil Therm 605
✔Dầu thủy lực Mobil DTE Mobil DTE 10 Excel 15 Mobil DTE 10 Excel 32 Mobil DTE 10 Excel 46 Mobil DTE 10 Excel 68 Mobil DTE 10 Excel 100 Mobil DTE 10 Excel 150 Mobil DTE 24 Mobil DTE 25 Mobil DTE 26 Mobil Nuto H 68 Mobil Nuto H 100 ✔Dầu nhớt Bánh răng Mobil Mobil SHC 626 Mobil DTE 10 Excel Mobil SHC 629 Mobil SHC 630 Mobil SHC 632 Mobil SHC 634 Mobil SHC 636 Mobil Gear XP 68 Mobil Gear XP 100 Mobil Gear XP 150 Mobil Gear XP 220 Mobil Gear XP 320 Mobil Gear XP 460 ✔Dầu nhớt Động Cơ Mobil MobilGard 1 SHC MobilGard SHC Mobil Delvac Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt tuần hoàn mobil Mobil DTE Oil Light Mobil DTE Oil Medium Mobil DTE Oil Heavy Medium Mobil DTE Oil Heavy Mobil Vacuoline 528 Mobil Vacuoline 533 Mobil Therm 605 ✔Dầu nhớt my nén khí Mobil Mobil Rarus SHC Mobil Rarus Mobil Glygoyle ✔Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil Mobil Eal Arctic Mobil Gargoyle Arctic ✔Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil Mobil Therm 603 Mobil Therm 605
Optigear Synthetic X 320
Mã sản phẩm:

Thương hiệu:

CASTROL

Model:

Optigear Synthetic X 320

Giá:

Liên hệ

Tình trạng kho:

Đang cập nhật

Màu:

Kích thước:

Số lượng:
Lượt xem:

1676

Castrol Optigear Synthetic X 320

- Optigear Synthetic X 320 dựa trên hydrocarbon tổng hợp và biến dạng nhựa đặc biệt (PD) và gói phụ gia cải tiến bề mặt.

- Các gói phụ gia, khi kích hoạt bởi tải cụ thể cao và nhiệt độ tương ứng, giúp làm cân bằng độ nhám bề mặt mà không gây mài mòn dẫn đến cải thiện bề mặt (biến dạng dẻo.)

- Optigear Synthetic X 320 là dầu bánh răng CLP-HC (theo DIN 51502) và vượt quá yêu cầu tối thiểu theo DIN 51517, phần 3, dầu hộp số CLP.

Đặt hàng
  • Thông tin sản phẩm
  • Video
  • Bình luận

Castrol Optigear Synthetic X 320

Các ứng dụng

- Optigear Synthetic X 320 có thể được sử dụng trong thiết bị kích thích, bánh răng côn hoặc đơn vị bánh răng hành tinh và trong thiết bị tải nặng
đơn vị, ví dụ: bánh răng chính tuabin gió.

- Optigear Synthetic X 320 cũng thích hợp cho việc bôi trơn vòng bi lăn bôi trơn bằng dầu.

- Tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể, Optigear Synthetic X 320 có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ hoạt động từ
-30 ° C đến +95 ° C

 

Ưu điểm

- Khả năng chịu tải cao
- Bảo vệ rỗ siêu nhỏ
- Giảm ma sát tuyệt vời
- Tính chất lọc tốt
- Phù hợp bôi trơn mang tuyệt vời

 

 

Sản phẩm cùng loại
Về đầu trang
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
DẦU NHỚT HOÀNG LONG
Hotline tư vấn miễn phí: 0989390979